Lezingen

Algemeen

 

Sinds 2006 verzorg ik concertinleidingen en lezingen en over diverse onderwerpen.
Via de tabbladen op deze pagina kunt u meer lezen over de diverse onderwerpen die ik aanbied.

Interesse in een inleiding bij een concert of lezing? Neem gerust contact met mij op.

 

Mozart in Den Haag

‘Een wonderkind in Den Haag; Mozart en het muziekleven in de hofstad (1765)’

Waarom bracht de familie Mozart tijdens haar grote Europese tournee in 1765 een bezoek aan Den Haag? Wat had zij daar te zoeken? Was Den Haag inderdaad een aantrekkelijke plek om als reizend virtuoos neer te strijken? Om antwoord te krijgen op deze vragen en om een goed beeld te krijgen van het muziekleven in Den Haag uit die tijd, zal er eerst met muziekvoorbeelden aandacht zijn voor de componisten die toen actief waren en de rol die de Oranjes in dit geheel speelden. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij het verblijf van Mozart en zijn familie, waarbij enkele van de vele composities die het wonderkind in de hofstad schreef, zullen worden beluisterd en toegelicht.

Spaanse muziek

Olé! Een ontdekkingsreis door Spaanse muziek

In deze lezing maakt u kennis met Spaanse muziek in al haar facetten. Spanje kent een oude en zeer veelzijdige muziekcultuur. Niet alleen Moorse invloeden zijn stevig verankerd, maar ook de enorme expansie van het Spaanse koninkrijk heeft voor een sterke wisselwerking gezorgd met muziek uit de Latijns-Amerikaanse gebieden. We reizen in vogelvlucht via de Middeleeuwen, Renaissance en Barok naar de Romantiek en eindigen in de 20ste eeuw, waarbij veel kleurrijke componisten zullen passeren. Ook zal er aandacht zijn voor de geheel eigen Spaanse operette en de Flamenco. Samen met de muzikale voorbeelden en filmpjes krijgt u een veelzijdig beeld van deze unieke muzikale cultuur.

Händel’s Messiah

Wie kent niet de Messiah? Ook al heeft men het werk nog nooit gehoord, het is waarschijnlijk net zo bekend als de Mattheus van J.S. Bach. Beide grote oratoria, de een voor Pasen, de ander voor Kerstmis. Maar klopt dat laatste wel? Wat waren de intenties van Georg Friedrich Händel toen hij de Messiah schreef? Op deze vraag zal niet alleen antwoord gegeven worden, maar er zal ook worden ingegaan op de uitvoeringspraktijk uit die periode. Wat waren de praktische problemen waar Händel mee te maken had en werd zijn oratorium na zijn dood nog wel uitgevoerd, of moest men daar ook 150 jaar op wachten? De lezing zal geïllustreerd worden met veel beeld- en geluidmateriaal.

Rembrandt in Gouden Eeuw

In het kader van het Rembrandtjaar, geef ik in 2019 een aantal lezingen over de Nederlandse muziekcultuur in de 17e eeuw. In de werken van Rembrandt neemt het onderwerp ‘muziek’ een minimale plaats in. Toch is het interessant om deze schilderijen eens nader te bestuderen en te kijken waarom er zoveel schilders in de 17e eeuw muziekinstrumenten en/of muzikale voorstellingen schilderden. Maar hoe zat het met de muziek zelf en de componisten? In deze lezing vertel ik meer over het muziekleven in het algemeen en meer specifiek over het muziekleven in Leiden en Amsterdam tijdens Rembrandts leven. Komen we daar nog componisten tegen en zo ja, hoe klonk deze muziek?

Agenda:
Museon Den Haag: 15 januari
Volksuniversiteit Lisse: 5 april
Benoordenhoutclub Den Haag (besloten): 16 april
Volksuniversiteit Oegstgeest: 14 november
Curiositas Den Haag (besloten): 21 november

Mahler en Wenen

In Europa heerste rond 1900 een optimistische stemming. Men had hoop op de toekomst. Er was al geruime tijd vrede in Europa, de bevolking groeide, de levensstandaard nam toe en er waren wetenschappelijke en technische ontdekkingen. Wenen was een levendig artistiek en cultureel centrum. De stad was een bolwerk van oude tradities maar werd een bakermat voor de nieuwe tijd. Kunstenaars wilden met de conventies breken, zich anders uiten. In de figuur van de componist Gustav Mahler vinden we de laatste grote symfonicus in de lijn van Haydn – Mozart – Beethoven – Schubert – Brahms en Bruckner. Mahler hield de traditie in stand, maar zocht tegelijkertijd naar nieuwe expressiemiddelen. In deze lezing maken we daarom ook kennis met enkele componisten van de jonge garde.

Feestmuziek

Componisten hebben altijd in opdracht geschreven, vaak waren deze composities bedoeld voor dagelijks gebruik, maar veelal ook voor feestelijke gelegenheden. In deze lezing gaan we kijken wat dat praktisch betekende voor een aantal componisten uit de 18e, 19e en begin 20ste eeuw. Waar moest de betreffende compositie aan voldoen, voor welke bezetting moest er geschreven worden, hoe lang moest het werk duren en wanneer moest het klaar zijn? Zo wilde George II in Engeland de Vrede van Aken groots vieren, maar welke componist kon hij daar voor inzetten? We maken verder kennis met een gevierde componist in Duitsland, die voor een onderscheiding een feestelijke compositie zou schrijven. Tijdens deze speurtocht doen we ook Nederland aan en bezoeken we de Schouwburg in Amsterdam waar ook een feestje gevierd werd. Een kleine 200 jaar later ontmoeten we ten slotte in Utrecht een jonge getalenteerde man, die zich liet inspireren door een nationale held. En natuurlijk gaan we luisteren naar fragmenten van alle eindresultaten.