Musicoloog

Studie Muziekwetenschap
Wegens blessures aan mijn handen ben ik eind 1997 gestopt als uitvoerend musicus. In 2000 ben ik Muziekwetenschap gaan studeren aan de Universiteit Utrecht, waar ik zowel mijn propedeuse (2002) als het Doctoraalexamen (2005) cum laude behaalde.
Tijdens deze studie deed ik in 2002-2003 een onderzoeksstage voor het Festival Nederlandse Strijkkwartetten bij het Muziekcentrum Frits Philips te Eindhoven. Hier deed ik onderzoek naar alle kamermuziekfestivals en concoursen wereldwijd en in het bijzonder strijkkwartetfestivals en -concoursen. Daarnaast maakte ik een uitvoerige inventarisatie van strijkkwartetensembles en strijkkwartetrepertoire met een specifiek onderzoek naar alle strijkkwartetten die in de periode 1750-1800 uitgegeven zijn in Parijs. Hierbij traceerde ik ruim duizend kwartetten.

Mijn interesse in muzieksociologie voerde mij in 2004 naar de Katholieke Universiteit Leuven. Hier volgde ik als Erasmusstudent colleges bij prof. dr. Mark Delaere. Mijn afsluitende scriptie handelde over kamermuziek, Adorno en Luigi Nono.

Ter voorbereiding op mijn afstudeerscriptie werd ik in 2004 uitwisselingsstudent aan de Universiteit Leiden, Faculteit der Kunsten waar ik onder de bezielende leiding van dr. Marcel Cobussen colleges Muziekfilosofie en Cultuurkritiek volgde. Hieruit volgde logischerwijs dat ik bij Cobussen ook mijn doctoraalscriptie schreef met de titel “Het raadsel muziek; zien en horen. Facetten van het fenomeen muziek met behulp van Der Ursprung des Kunstwerkes (Martin Heidegger) en Les Adieux (Ton de Leeuw)”.

In 2006 vormde ik met een aantal oud-studenten een eigen Musicologencollectief, waarmee we colleges aan diverse HOVO instellingen en lezingen bij het voormalige Boudisque in Utrecht gaven.

Door mijn achtergrond bleek ik breed inzetbaar te zijn. Zo werkte ik vanaf oktober 2006 twee seizoenen bij het Kamermuziekfestival Almere. Naast productionele werkzaamheden schreef ik ook programmatoelichtingen en werd ik tevens coördinator van het Nationaal Kamermuziekconcours Almere 2007 en 2008. Mede door mijn inspanningen groeide het concours explosief en in 2009 ging het verder onder de naam Internationaal Kamermuziekconcours Almere.

In 2007 raakte ik betrokken bij het muziektijdschrift Mens en melodie, waar ik een jaar lang deel uitmaakte van de redactie.
Vanaf 2008 deed ik correctiewerkzaamheden voor de Stichting DeVeCo (De Vergeten Componist) t.b.v. de uitgaven van composities van Jan van Gilse.

Voor de Willem Pijper Stichting verrichte ik diverse werkzaamheden op het gebied van coördinatie en het aanvragen van subsidie.

Eind 2007 kwam ik in dienst bij het Nederlands Muziek Instituut in Den Haag, waar ik precies vijf jaar heb gewerkt. Bij het NMI begon ik als documentalist, maar al gauw organiseerde en programmeerde ik daar de maandelijks lunchpauzeconcerten, werd redacteur van de muziekuitgaven en deed de productie van alle evenementen zoals boek- en cd- presentaties / symposia. In samenwerking met andere instituten organiseerde ik een aantal grote evenementen waaronder het Bordewijk Symposium in 2010.

Sinds januari 2013 ben ik als docent verbonden aan de Volksuniversiteit K&O Oegstgeest waar ik tweemaal per jaar een muziekgeschiedeniscursus geef en sinds 2017 ook aan de Volksuniversiteit Lisse.
Eind 2014 ben ik begonnen met het geven van muziekgeschiedeniscursussen in eigen beheer (Voorburg, Den Haag en Delft).